Lema “Aigüa” Artista José  Jarauta “pepo” Categoria 1ª b  Girem en torn a África per a tractar , tal com indica el lema ,l´aigua ,   element d´importancia vital per a la nostra vida.   En la falla ens  referirem a ell de forma onírica , poética i per supost,  crítica donantli  el sentit de que el citat element son les  il.lussions , els nostres projectes , els nostres  somnis...i els quals son d´importancia vital per al nostre mon , per a tot i tots aquells  que conformen la nostra vida , el nostre entorn.  Dins de la estética que el continent  mes ric en recursos que tenim al planeta , África ,  transcorriran les diverses escenes on criticarem...que de totes les nostres  “aigües”...no pot beures tot lo mon , injustament aixi es.  L´aigua que el recent elegit  president d´Estats  Units...no será la mateixa que tasten  tots aquells que conformen la seua societat...aixo si , pot ser que una bona modelo de  raça negra , puga saborejar el exit del seu vot...republicá.  La tecnologia , accesible ja desde ben menuts , d´eixa “aigua”...no podran beure altres  xiquets , la gran majoria que conformen la població de la nostra terra.  Els poblats , siguen africans o no , no podran tindre tampoc..”l´aigüa”...que tal vegada  els prometen. En la nostra falla d´enguany , láigua es motiu de corrupció , motiu de guerres , motiu  d´injusticies.  La injusticia cap a les dones , encara al segle que vivim , es transforma en eixa sed  que la nostra societat vol saciar.